advertise

کیت های آزمایشگاهی

با وجود پیشرفت بشر شاهد هستیم انواع بیماری های گوناگون به زندگی روزمره ورود کرده اند و نیاز است تا به تشخیص آن ها اقدام نمود. این روزها که بیشتر از هر وقت دیگری درگیر ویروس ‌ها و بیماری‌ های نو ظهور شده ‌ایم نیاز به داشتن اطلاعات پزشکی بسیار احساس می‌شود. با ظهور ویروس کرونا و شیوع آن در سرتاسر جهان، مردم دنیا سبک زندگی جدیدی را برگزیدند تا بتوانند در صحت کامل زندگی کند و از آلوده شدن به این ویروس پیشگیری نمایند. یکی از بحث‌ های داغ این روزهای فضای مجازی استفاده کردن یا نکردن از کیت های آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری در افراد است. عده ‌ای بر این باور هستند که این کیت های آزمایشگاهی نمی ‌توانند به ‌خوبی وجود بیماری در شخص را تشخیص دهند و سعی در باز نشر افکار خود دارند. عده دیگری نیز با دلایل منطقی و علمی سعی در اثبات کارآمد بودن کیت های آزمایشگاهی دارند. کارشناسان دانا آزما در این زمینه می توانند اطلاعاتی جامع را در اختیار ت

کیت تست فسفات 02-4401
مقایسه
کلر سنج ColorQ 2x Pool 4 Kit
مقایسه
کلر سنج ColorQ 2x TesTabs® PRO 7
مقایسه
کلر سنج ColorQ 2x PRO 7
مقایسه