advertise

تلسکوپ

تلسکوپ وسیله ای ست کاربردی در علم نجوم که نور اجرام آسمانی را دریافت کرده و تصویری از آن ها با بزرگنمایی قابل توجه به ما می دهد. از این رو می توانیم جزئیات اجرامی را که بسیار از ما دور هستند ببینیم. اولین تلسکوپ در اوایل قرن هفدهم توسط یک عینک ساز آلمانی به نام هانس لیپرشی ساخته شد و بعد از آن دانشمندان زیادی از جمله گالیه در صدد برآمدند که با ساخت تلسکوپ دانش خود را درباره آسمان افزایش دهند. در ساختار هر تلکسوپ دو عدسی استفاده می شود. یک عدسی شی ای و یک عدسی چشمی. عدسی شی ای از نور اجرام آسمانی، تصویری درون لوله تلسکوپ می سازد و عدسی چشمی این تصویر را با بزرگنمایی نمایش می دهد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از تلسکوپ ها در رصد اجرام آسمانی و پدیده های کیهانی استفاده می شود. این وسیله نور بیشتری را نسبت به چشم ما جمع می کند و توانایی بزرگنمایی و قدرت تفکیک بالایی دارد. از این رو این امکان فراهم می شود که از روی زمین تصاویر اجرام

متاسفانه محصولی یافت نشد.