advertise

میکروسکوپ

میکروسکوپ ها به دانشمندان برای مطالعه میکروارگانیسم ها، سلول ها، ساختارهای کریستالی وساختارهای مولکولی کمک می کنند. میکروسکوپ به عقیده بسیاری از محققان یکی از مهم ترین ابزارهای تشخیصی در مواقعی که دکترها نمونه های بافتی را معاینه می کنند، هستند. انواع میکروسکوپ ها توانستند راه کاملا جدیدی در علم و فناوری بگشایند. دانشمندان با استفاده از میکروسکوپ ها قادر به کشف موجودیت میکروارگانیسم ها، مطالعه ساختار سلول ها و مشاهده کوچکترین اجزاء گیاهان، حیوانات و قارچ ها شدند. میکروسکوپ های الکترونی کمک می کنند تا مدارهای الکتریکی بسیار کوچکی رو میکروچیپ های سیلیکونی ایجاد کنند. میکروسکوپ های اسکن بسیار پیچیده تر هستند و آنها بزرگنمایی بالاتری نسبت به میکروسکوپ های نوری انعکاسی دارند. میکروسکوپ ها برای تشخیص بیماری ها در بیمارستان ها و کلینیک های سراسر جهان استفاده می شوند. میکروسکوپ ها نمونه های خونی را بزرگنمایی می کنند. بن

داناآزما > فروشگاه > تجهیزات آزمایشگاهی > میکروسکوپ
میکروسکوپ زیست شناسی دیجیتال
مقایسه
میکروسکوپ زیست شناسی دیجیتال مدل SHD SERIES
مقایسه
میکروسکوپ دیجیتال با نور چراغ و مانیتور 11.5
مقایسه
میکروسکوپ 10X-30X Super Widefield
مقایسه
میکروسکوپ بزرگنمایی استریو 3.5X-180X
مقایسه
میکروسکوپ لنز ثابت استریو
مقایسه
میکروسکوپ استریو چشمی سه بعدی
مقایسه
میکروسکوپ دو چشمی استریو
مقایسه
میکروسکوپ استریو چند لنز
مقایسه
میکروسکوپ بزرگنمایی استریو 3.5X-90X
مقایسه
میکروسکوپ بزرگنمایی سه بعدی 3.5X-90X
مقایسه