میکروسکوپ

میکروسکوپ ها به دانشمندان برای مطالعه میکروارگانیسم ها، سلول ها، ساختارهای کریستالی وساختارهای مولکولی کمک می کنند. میکروسکوپ به عقیده بسیاری از محققان یکی از مهم ترین ابزارهای تشخیصی در مواقعی که دکترها نمونه های بافتی را معاینه می کنند، هستند. انواع میکروسکوپ ها توانستند راه کاملا جدیدی در علم و فناوری بگشایند. دانشمندان با استفاده از میکروسکوپ ها قادر به کشف موجودیت میکروارگانیسم ها، مطالعه ساختار سلول ها و مشاهده کوچکترین اجزاء گیاهان، حیوانات و قارچ ها شدند. میکروسکوپ های الکترونی کمک می کنند تا مدارهای الکتریکی بسیار کوچکی رو میکروچیپ های سیلیکونی ایجاد کنند. میکروسکوپ های اسکن بسیار پیچیده تر هستند و آنها بزرگنمایی بالاتری نسبت به میکروسکوپ های نوری انعکاسی دارند. میکروسکوپ ها برای تشخیص بیماری ها در بیمارستان ها و کلینیک های سراسر جهان استفاده می شوند. میکروسکوپ ها نمونه های خونی را بزرگنمایی می کنند. بن

داناآزما > فروشگاه > تجهیزات آزمایشگاهی > میکروسکوپ

متاسفانه محصولی یافت نشد.