advertise

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی

آموزشی به عوامل، وسایل یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای آموزش را به فراگیران منتقل می کند ولی وسایل کمک آموزشی شامل آن دسته از اشیاء ابزار و وسایلی است که تنها در بخشی از آموزش از آنها استفاده می شود. و هر چقدر کاربرد این وسایل غنی تر باشد، امر یاددهی - یادگیری با سهولت بیشتری انجام می شود. تحقیقات نشان می دهد که رسانه ها به صرف رسانه بودن تفاوتی با هم ندارند و یادگیری بیشتر تحت تأثیر موضوعی است که آموزش داده می شود نه وسیله. که از طریق آن آموزش ارائه می گردد. همچنانکه پیشتر بدان اشاره شد اگرچه نتایج پژوهش ها در مورد مقایسه رسانه ها حاکی از این است که تفاوت معنی دای بین آنها نیست، با این وجود باید به این نکته توجه داشت که هر موضوعی قابل ارائه با هر رسانه ای نیست. بدین معنی که در مواردی، نوع آموزش (موضوع) و یا ویژگیهای فراگیران، انتخاب نوع خاصی از رسانه را ایجاد می کند.رسانه های جدید، در صورتی که برای اولین بار به فراگیران ارائه

داناآزما > فروشگاه > وسایل کمک آموزشی > تجهیزات آموزشی
ساعت آموزشی پلاستیکی ثانیه دار
مقایسه
دانا آزما

بررسی تخصصی تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی

همه ی ما تاکنون کتاب های زیادی مطالعه کرده ایم . اما بیشتر مطالب آن را به فراموشی سپرده ایم ولی آن دسته از مطالبی که به صورت کاربردی آموخته ایم را هیچ گاه از یاد نخواهیم برد. پس ما باید تا آنجا که در توان داریم تمامی دروس را کاربردی نماییم تا تدریس خود را ماندگار کنیم . امروزه وسایل کمک آموزشی و یا به عبارتی تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی نقش ارزنده ای در مقاطع مختلف آموزشی ایفا می کنند. استفاده صحیح از این گونه رسانه ها نیاز به آگاهی و نحوه ی کاربرد آن ها دارد. تا در رسیدن به هدف اصلی یعنی انتقال درک بهتر و بیشتر مطالب علمی را آسان سازد. از ویژگی های بارز تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی می توان به مواردی همچون متناسب بودن با موضوع آموزش، ساده بودن، دقیق بودن، با دوام بودن، قابل استفاده بودن توسط مخاطبین، قابل استفاده بودن توسط مخاطبین، جالب و جذاب بودن، لازم و مورد نیاز بودن برای آموزش مورد نظر. برای نحوه استفاده تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی به نحوی که کاملا متناسب با نیاز آموزشی باشد می بایست به نکاتی همچون انتخاب مناسب، آمادگی قبلی برای استفاده کاربردی از تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی وسایل محل قرار گیری وسایل (در معرض دید بودن) در دسترس بودن برای استفاده فراگیران توجه نمود. باید همواره به این نکته توجه داشت که هدف از آموزش، هدایت یادگیری دانش آموزان است و نقش معلم، فراهم کردن زمینه و امکاناتی است تا یادگیرندگان، خود، مفاهیم را شکل دهند. تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی امکاناتی هستند که اگر در فرایند یاد دهی- یادگیری به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند، در مفهوم سازی و ساخت دانش، به دانش آموزان کمک فراوانی می کنند. بدیهی است که برای انجام دادن هرکاری باید آمادگی داشت، امر آموزش نیز از این قانون مستثنی نیست. گام نخست را می بایست معلم و مسئول آموزش برای اثربخشی حداکثری آموزش بردارد؛ به عبارتی دیگر معلم باید در نظر بگیرد که در کلاس چه می‌خواهد بگوید، چگونه می‌خواهد درس را شروع کند، چگونه می‌خواهد از تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی استفاده کند، می‌خواهد چه هدفهایی را دنبال کند، چگونه در کلاس انگیزه ایجاد کند و این انگیزه را تا پایان کلاس استمرار بخشد و سرانجام، درس را چگونه به پایان برساند. او باید خود را برای همه این زمینه ها آماده کند. گام بعدی را قطعا باید یادگیرنده و دانش آموز بردارد این گام در این الگو عبارت است از آماده کردن فرصت ‌های لازم برای فراگیرندگان تا آنان بتوانند به طور عملی بیاموزند. مدتها طول کشید و مربیان فهمیدند که شرکت در فرآیند یادگیری، یادگیری را افزایش می‌دهد. در اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی،(جان دیویی) بر این باور بود که برنامه‌های درسی و آموزشی باید با شرکت دانش آموز در بخش مرکزی فرآیند آموزش، دوباره سازماندهی شود. بعدها، روان شناسان رفتار گرایی مانند ( بی .اف. اسکینر) اعلام کردند که آموزش همراه با تقویت، موثرتر از آموزشی است که پاسخ ها در آن تقویت شده باشد. همچنین تئوریهای یادگیری شناخت گرایان ، که بر فرآیندهای ذهنی تمرکز دارند، از اصول موثر حوزه‌های فعال یادگیری و دستکاری اطلاعات به وسیله یادگیرندگان حمایت کردند. موثرترین موقعیت‌های یادگیری آنهایی است که فعالیت‌ها را خود یادگیرنده انجام دهد. به عبارت مشارکت دادن دانش آموز و یادگیرنده در فعالیت آموزشی خود عامل بسیار موثری در فرایند آموزش خواهد بود. ممکن است شکلی از مشارکت شامل طیف گسترده‌ای از تکرار تمرینهای جدید، هجی کردن یا کلمات مترادف تا حل کردن مسایل ریاضی باشد. بعضی اشکال رسانه‌ها در این فعالیت‌ها مشارکت بیشتری دارند. برای مثال، پاسخ فراگیرنده به تصاویری که قبلاً طرح ریزی شده است، آسان‌تر از اداره کردن پاسخهای آشکار در طی یک فیلم، یادگیری را تقویت می‌کند. بعضی نویسندگان نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی مهارتهای روانی حرکتی عملاً انجام شوند، در مقایسه با زمانی که از طریق یک فیلم نمایش داده می‌شود، بهتر یادگرفته می‌شوند . همچنین پاسخهای انشایی روشن در طی یک فیلم یادگیری را تسهیل می‌کند. مگر اینکه ارائه پاسخها مستلزم این باشد که دانش آموزان از تماشای فیلم منع شوند. تقویت فوری پاسخهای صحیح، بویژه زمانی مهم است که با دانش آموزانی کار کنید که دارای تواناییهای متوسطی در حد پایین باشند. برای چنین دانش آموزانی تقویت‌های فوری یک نیروی انگیزشی قوی برای موقعیت در یادگیری بعدی آنان به شمار می‌رود. مباحث کلاسی، پرسشهای کوتاه و تمرینهای کاربردی فرصت‌هایی را برای پاسخگویی ، آماده و تقویت می‌کند. راهنمای معلم ، نوشته‌های دستی و تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی اغلب شامل پیشنهادها، فنون و فعالیت‌هایی برای استنباط و تقویت پاسخهای دانش آموزان است. تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی که انتخاب مى‌شوند باید علاوه بر ارائه و انتقال مطالب و مفاهیم جدید، در صورت لزوم، امکان تکرار فرا گرفته‌ هاى گذشته را فراهم آورند و توجه و علاقه شاگردان را نسبت به موضوع آموزش جلب کنند و این توجه را تا پایان فعالیت آموزشى حفظ نمایند و علاوه بر این، کیفیت یادگیرى را افزایش دهند و شاگردان را به پاسخ‌گویى و ابراز واکنش تشویق کنند همه وسایل کمک آموزشی ممکن است این خصوصیات را نداشته باشند؛ از این رو، گاهى استفاده از وسایل مختلفى که در مجموع، پاسخ‌گوى کلیه نیازها باشند، ضرورى است؛ براى مثال، ممکن است یک فیلم آموزشى خوب، توجه و علاقه شاگردان را به خود جلب و این ویژگى را تا پایان فیلم حفظ کند، ولى آنان را به پاسخ‌گویى و واکنش وادار نسازد. در چنین حالتی، بهتر است پس از پایان نمایش فیلم، مدتى درباره محتواى آن به بحث و سؤال و جواب پرداخت. در مورد استفاده از وسایل کمک آموزشی نیز همین موضوع وجود دارد لذا اصلی ترین و مهم ترین راهکار پس از استفاد از وسایل کمک آموزشی این است که بعد از استفاده صحیح از تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی، دانش آموز یا دانشجو را با پرسش و پاسخ درگیر یادگیری نمود. لذا در بررسی تخصصی تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی حتما می بایست به این نکته توجه شود که وسیله مربوطه از کیفیت و کارایی لازم برخوردار باشد. در این راستا فروشگاه اینترنتی دانا آزما بهترین و با کیفیت ترین محصولات آزمایشگاهی من جمله تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی را برای آسایش و راحتی شما عزیزان به صورت اینترنتی به فروش می رساند. لذا شما می توانید با مطالعه و بررسی دقیق این مقاله نسبت به خرید انواع تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات آموزشی اقدام فرمایید.

دانا آزما
دانا آزما

انواع تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی

وسایل کمک آموزشی معیاری در واقع وسایلی هستند که بیشتر در یادگیری گروه سنی کودکان تاثیر دارد. این وسایل به گونه ای طراحی شده اند که از کودک خواسته می شود طبق آموخته هایی که از قبل تا کنون یاد گرفته است به بازسازی و یا شکل دهی به اجسام خاصی بپردازد. به عبارت دیگر این دسته از وسایل تجهیزاتی جزئی هستند که در مورد آموزش به بزرگسالان نیز صدق می کند. این نوع وسایل با توجه به رده ی سنی که مورد استفاده قرار می گیرد از ساده تا دشوار طراحی شده است. :وسایل کمک آموزشی تسهیل کننده نوع دیگر از وسایل آموزشی هستند که در واقع برای بهبود در عملکرد یادگیری افراد استفاده می شود. این وسایل طوری طراحی شده اند که به فرد حال چه کودک باشد چه بزرگسال کمک می کند تا مفهوم و یا درسی را بهتر بفهمد و یاد گیرد. بعد از این که آموزش به کمک این وسایل انجام گرفت و فرد به صورت کامل موضوع را فهمیده و درک کرد دیگر از آن ها استفاده نمی شود. به طور مثال کودکی که تازه می خواهد جدول ضرب را بیاموزد می توان برای وی از پوستر های جدول ضرب و یا فلش کارت ها استفاده نمود. می دانیم که در گذشته تنها وسیله ای که برای یادگیری و آموزش کودکان مورد استفاده قرار می گرفت کتاب ها و رسانه های اندکی بودند. اما در سیستم آموزشی امروز برای تدریس هر درسی یک وسیله ی آموزشی متفاوت از دیگری ساخته شده است. این لوازم آموزشی به صورتی طراحی شده اند که ذهن افراد به ویژه کودکان به راحتی از طریق آن به درک مطالب می پردازد. وسایل آموزشی در واقع در ذهن تاثیر فراوانی دارند.طبق تحقیقات انجام گرفته یادگیری فرآیندی فعال است و طبق تحقیقات هر چه تکرار و تمرین بیشتری وجود داشته باشد کودک بهتر مطالب را می آموزد. از طرفی تصاویر و صدا ها در ذهن ماندگار تر هستند یعنی ذهن افراد به گونه ای است که تصاویر را بهتر در خود ثبت می کند. لوازم و تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی نیز بیشتر به شکل تصویری است یعنی فرد تصویری را که می بیند در ذهن می سپارد .از این رو این لوازم و ابزار نقش بسیار موثری در یادگیری دارند. تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی از جمله مهم ترین ابزار ها برای یادگیری و آموزش به دانش آموزان و همچنین دانشجویان می باشد. لذا با بررسی انواع تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی می توان به این نتیجه دست یافت که دانا آزما به عنوان بهترین و مورد اعتماد ترین فروشگاه اینرنتی در سطح کشور در زمینه عرضه و فروش لوازم آزمایشگاهی و انواع تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی شناخته می شود. لذا شما عزیزان می توانید برای خرید انواع تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی با کارشناسان فروشگاه دانا آزما تماس حاصل فرمایید.

خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی از جمله ابزار آلات بسیار ضروری و مورد نیاز برای نظام آموزشی می باشد هنگام خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی ابتدایی باید به محدودیت سنی این وسایل توجه کنیم. برای مثال اگر برای دانش آموز پیش دبستانی کتاب آموزشی کلاس ششم بگیریم، نه تنها کتاب را متوجه نمی‌شود بلکه ممکن است اشتیاقش را از دست بدهد. انتخاب درست آموزش و وسایل کمک آموزشی علاوه بر سلامت فکر و روان، سلامت جسمی کودک را هم تضمین می‌کند. بنابراین حتما باید این نکته را مد نظر گرفت که خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی را متناسب با سن و سطح آموزنده در نظر گرفت لذا ابتدا به عنوان فردی که قصد خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی را دارید به این نکته توجه کنید که ابتدایی ترین گام یعنی انتخاب براساس سطح و سن یادگیرنده را با دقت فراوان بردارید. ابزار‌های جدید در عرصه تکنولوژی، به کارگیری نظریه‌های روانشناختی به تولید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی می‌ انجامد. مطالعات جدید به ما می‌گویند که شصت درصد زمان کودکان ابتدایی برای گوش دادن به مطالب صرف می‌شود. در نهایت درصد کمی را به یاد می‌آورند و درصد کمتری را به کار خواهند گرفت. اما تا نود درصد آموزش‌هایی که کودک در آینده به کار می‌گیرد محصول دیدن و تجربه کردن هستند. تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی این امکان را به ما می دهد که بتوانیم در راستای آموزش، بهترین بهره گیری را برای یادگیرندگان و محصلان رقم بزنیم. لذا خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی از فروشگاه اینترنتی دانا آزما بهترین توصیه ما به شما عزیزان خواهد بود. دانا آزما بهترین فروشگاه اینترنتی در سطح کشور برای خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی می باشد. شما عزیزان می توانید برای خرید تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی با کارشناسان فروشگاه دانا آزما تماس حاصل فرمایید.

دانا آزما