advertise

پلیمرها

به طور کلی می ‌توان گفت پلیمر از موادی همچون اتم های هیدروژن و کربن تشکیل می شود که این مواد در مقیاس کوچک و به صورت کاملا منظم در بافت آن وجود دارند، در واقع می ‌توان گفت که پلیمر یک ساختمان بندی اصلی است که در آن کربن با همراه اتم های هیدروژن وجود دارد به این معنی که به صورت کامل تشکیل شده از اتم های کربن و هیدروژن می باشد، همچنین دارای تنوع بسیار زیادی است و همین تنوع موجب به وجود آمدن انواع پلیمر شده است. مسلما تصور جهان پیشرفته کنونی بدون وجود مواد پلیمری مشکل می باشد. امروزه این مواد جزیی از زندگی ما شده اند و در ساخت اشیای مختلف، از وسایل زندگی و مورد مصرف عمومی تا ابزار دقیق و پیچیده پزشکی و علمی به کار می روند. کلمه پلیمراز کلمه یونانیPoly به معنی چند وMeros به معنای واحد با قسمت به وجود آمده است. در این میان ساختمان پلیمرها با مولکول های بسیار دراز زنجیر گونه با ساختمان فلزات کامل متفاوت است. این مولکول های بلند از اتصال

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > پلیمرها
پلی اتیلن گلیکول 4000
مقایسه
استعلام قیمت