حلال ها

حلال ها را می توان از خاص ترین دسته مواد شیمیایی دانست که دارای کاربرد های فراوان و متنوعی هستند. کارشناسان دانا آزما تلاش دارند تا در رابطه با حلال ها اطلاعاتی را در اختیار تان قرار دهند. هر محلولی دست کم از دو بخش حلال و حل شونده تشکیل شده است و به ماده ای که بیشترین بخش یک محلول را تشکیل میدهد و جزیی از حل شونده را در خود حل میکند حلال می گویند. حلال ها قابلیت حل کردن مایعات، گارها و جامدات را دارند بدون اینکه تغییری در ماهیت ماده حل شونده ایجاد کنند. اغلب محلول ها در طبیعت شامل یک حلال و چند ماده حل شونده هستند آب دریا نمونه ای از این محلول ها است. حلال های شیمیایی ترکیبات موجود در کره زمین نیستند. در شرایط طبیعی، حضور آنها در مقادیر قابل توجهی محدود به مناطق خاص می شود. فقط تعداد محدودی از حلال های شیمیایی منشاء بیولوژیکی دارند و برخی ممکن است در طبیعت به غلظت های بالاتری برسند. بهترین نمونه شناخته شده اتانول است. با این حال

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > حلال ها
پلی اتیلن گلیکول 4000
مقایسه
استعلام قیمت
اتیل متیل کتون
مقایسه
استعلام قیمت
ستیل الکل
مقایسه
استعلام قیمت
پروپانول
مقایسه
استعلام قیمت
دی کلرومتان
مقایسه
استعلام قیمت
ترت بوتیل متیل اتر
مقایسه
استعلام قیمت
اتانول
مقایسه
استعلام قیمت
تترا کلرو اتیلن
مقایسه
استعلام قیمت
اتیلن گلایکول
مقایسه
استعلام قیمت
استونیتریل
مقایسه
استعلام قیمت