advertise

محلول بافر - بافر

بافر یک محلول مبتنی بر حلال آب است و از یک اسید ضعیف و باز مزدوج آن یا باز ضعیف و اسید مزدوجش تشکیل شده است. از نظر کارشناسان دانا آزما بافرها با خاصیتی که دارند مانع از افزایش بیش از حد اسید و یا باز موجود در محلول می ‌شوند. آبی که توسط ابر ها و باران ها تولید می ‌شود کاملا تمیز و خنثی است اما به دلیل وجود گاز های کربن دی اکسید در هوا و قدرت بالای آب در جذب مواد، این گاز های کربن دی اکسید با آب باران ها مخلوط شده و کمی با خواصیت اسیدی آب ها می ‌افزاید. محلول های بافر در برابر تغییر PH ناشی از اضافه شدن کمی اسید یا باز و تغییر غلظت محلول مقاومت می کنند و اسیدیته محلول را در محدوده مشخصی ثابت نگه می دارند. بافر حاصل از مخلوط نمودن مقادیر زیاد اسید ضعیف و یا باز ضعیف با جفت های مزدوج آنها ست. یک اسید ضعیف و باز مزدوج آن می توانند در یک محلول بدون خنثی نمودن یکدیگر در کنار یکدیگر بمانند. همین امر در مورد باز ضعیف و اسید مزدوج آن نیز صادق

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > مواد شیمیایی آزمایشگاهی > بافر
محلول بافر 11
مقایسه
استعلام قیمت
محلول بافر 10
مقایسه
استعلام قیمت
محلول بافر 7
مقایسه
استعلام قیمت
محلول بافر 4
مقایسه
استعلام قیمت
محلول بافر 9
مقایسه
استعلام قیمت