advertise

محیط کشت

هنگامی که باکتری ها در شرایطی مناسب قرار گیرند که قادر به تکثیر و رشد باشند اصطلاحا گفته می شود باکتری کشت داده شده است. کشت باکتری در بسیاری از آزمایشگاه ها برای رسیدن به نتایج خاص انجام می شود. محیط کشت برای این کار یکی از ملزومات است. باکتری ها، میکروارگانیسم هایی هستند که قادرند مانند سایر موجودات زنده اعمال حیاتی خود را مستقل و بدون نیاز به موجود دیگری انجام دهند اما این موجودات به آب، غذا، مواد آلی و معدنی جهت متابولیسم، رشد و تکثیر برای ادامه زندگی نیاز دارند. در همین راستا این موجودات به محیطی نیاز دارند که از نظر منابع مغذی بوده و حاوی کلیه احتیاجات یک باکتری اعم از مواد غذایی، عناصر و … باشد که به این محیط ها، محیط کشت باکتری می‌گویند. محیط کشت ماده ‌ای ست که برای تکثیر و رشد سلول ‌ها شرایط مناسبی را فراهم می ‌کند. که این شرایط عبارتند از هورمون ‌ها و فاکتور های رشد که قابلیت تحریک رشد سلول را دارند. محیط ‌های کش

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > مواد شیمیایی آزمایشگاهی > محیط کشت
محیط کشت مک کانکی براث
مقایسه
محیط کشت مالاشیت گرین براث
مقایسه
محیط کشت دکستروز تریپتون براث
مقایسه
محیط کشت ام آر اس براث
مقایسه
استعلام قیمت
محیط کشت لاکتوز براث
مقایسه
استعلام قیمت
محیط کشت برلیانت گرین براث
مقایسه
محیط کشت تریپتیک سوی براث
مقایسه
محیط کشت لوریل سولفات براث
مقایسه
محیط کشت ای سی براث
مقایسه
استعلام قیمت
محیط کشت سرئوس سلکتیو آگار
مقایسه
محیط کشت برد پارکر آگار
مقایسه
محیط کشت اورنج سرم آگار
مقایسه
محیط کشت نوترینت آگار
مقایسه
استعلام قیمت
محیط کشت مک کانکی آگار
مقایسه
محیط کشت گلوکز آگار
مقایسه
استعلام قیمت
محیط کشت ای ام بی آگار
مقایسه
استعلام قیمت
محیط کشت سابرو دکستروز آگار
مقایسه
محیط کشت وای جی سی آگار
مقایسه
محیط کشت پلیت کانت آگار
مقایسه