advertise

اسیدها

اسید ها یکی از انواع مواد شیمیایی می باشند که در صنایع گوناگون و حتی در بدن انسان نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اسید ها در بدن انسان نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. لازم است بدانید که اسیدها نقش بسیار مهمی در بدن ایفا می کنند. کلریدریک اسید با تجزیه مولکول های غذایی بزرگ و حجیم در معده، به هضم غذا در بدن کمک می نمایند. اسیدهای آمینه برای رشد و ترمیم بافت های بدن جهت سنتز پروتئین های مورد نیاز، ضروری هستند. اسیدهای چرب، برای رشد و ترمیم بافت های بدن بسیار ضروری هستند. نوکلئیک اسیدها برای تولید DNA و RNA و انتقال صفات به فرزندان از طریق ژن ها مورد استفاده قرار می گیرند. کربنیک اسید برای برقراری تعادل PH در بدن کاربرد دارند. انواع ترکیبات آلی و غیر آلی، در بدن انسان موجود هستند. از جمله دی کربوکسیلیک اسیدها که نقش مهم و اساسی در بیشتر رفتارهای بیولوژیکی دارند. عموما این اسیدها از نوع اسیدهای آمینه هستند که به سنتز پروتئین ها می پردازند. اسیدهای ضعیف به عنوان بافر با پایه های مزدوج خود عمل نموده تا تعادل PH بدن تعادل خود را حفظ نموده تا به سلول ها ضرری نرسد. مابقی دی کربوکسیلیک اسیدها در سنتز ترکیبات گوناگون بیولوژیکی مهم در بدن انسان مشارکت می نمایند. کاربرد اسید ها در صنایع مختلف را می بایست مورد بررسی قرار داد. تقریبا در همه فرآیندهای صنعت امروز واکنش دهنده های اصلی و اساسی هستند. سولفوریک اسید (که یک اسید دیپروتیک) که در بیشترین تولیدات مواد شیمیایی در صنعت دخیل است، پرکاربردترین اسید در صنعت به شمار می رود. بر اساس داده های موجود در اوایل قرن بیست و یکم، سولفوریک اسید به مقدار دویست میلیون تن در سال بوده است. برای نمونه مواد معدنی فسفات با سولفوریک اسید جهت تولید کودهای فسفاته واکنش داده و فسفریک اسید را تولید می نماید و تصفیه محلول با حل شدن اکسید روی در سولفوریک اسید انجام می گیرد. لازم به ذکر است که اسیدها وارد واکنش در ترکیبات و واکنش های خنثی سازی شده و باعث تولید نمک می شوند. به عنوان نمونه نیتریک اسید با آمونیاک وارد واکنش شده و باعث تولید آمونیوم نیترات نوعی کود می شود. همچنین کربوکسیلیک اسیدها با الکل ها واکنش داده و استرها تولید می شوند. در فرآیندی که به عنوان فرآیند ترشی شناخته می شود، عموما از اسیدها به منظور حذف و از بین بردن زنگ زدگی و خوردگی استفاده می گردد. از اسیدها همچنین به عنوان الکترولیت در باتری سلول مرطوب مثل سولفوریک اسید در باتری اتومبیل استفاده می گردد. اسید ها یکی از اصلی ترین و مهم ترین دسته های مواد شیمیایی می باشند. انواع نمونه اسید ها را می توانید با مراجعه به سایت دانا آزما خریداری کنید.
قدرت اسیدها بیانگر توانایی و تمایل آن ها به از دست دادن پروتون می باشد. در واقع اسید قوی، اسیدی است که به صورت کامل در آب جدا گردد اما اسیدهای ضعیف، تنها تا حدی جدا می گردند. شایان ذکر است در حالت تعادل هم اسید و باز به صورت مزدوج در محلول می باشند.
_ اسید ضعیف آلی: به ‌طور کلی تمام اسیدهای آلی اسیدی ضعیف هستند مانند فرمیک اسید، پیروویک اسید، مالئیک اسید، بوتیریک اسید، پروپانوئیک اسید، استیک اسید، والریک اسید، بنزوئیک اسید، مندلیک اسید، سیتریک اسید، اگزالیک اسید، و لاکتیک اسید.
_ اسید ضعیف معدنی: به اسیدی که وقتی در حلال حل گردد، پروتون های خود را به طور کامل به حلال ندهد و به طور کامل تفکیک نشود، اسید ضعیف می گویند که این اسید به طور جزئی واکنش می‌دهد. در واقع همه اسیدهای آلی، اسید ضعیف هستند. ثابت تفکیک این اسیدها کمتر و ka کوچکتری دارند. هیدروسولفوریک اسید، هیپو فسفرو اسید کربنیک اسید، فسفرو اسید، بوریک اسید، هیدروسیانیک اسید فسفریک اسید، کلریک اسید، نیترو اسید، و هیدروفلوریک اسید.
_ اسید قوی: این نمونه اسید ها به ‌طور کامل در آب یونش می ‌یابند و تولید یون +H۳O خواهند کرد. به اسیدی که وقتی در حلال حل شود، پروتون های خود را به طور کامل به حلال بدهد و در واقع به طور کامل تفکیک شود، اسید قوی می گویند. یعنی در واکنش تعادلی، اسید قوی تعادل را به سمت راست پیش ببرد. این اسیدها دارای ka بزرگ یا ثابت تفکیک اسید بالایی هستند. منظور از تعادل اسید و باز تنظیم غلظت یون هیدروژن می باشد. اسید های قوی به طور کامل در آب یونش پیدا می کنند و یون هیدرونیوم تولید می کنند. مانند پرکلریک اسید، هیدرویدیک اسید، هیدروبرمیک اسید، کلریک اسید، سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید، و نیتریک اسید.
کارشناسان دانا آزما بر این باورند که اسید به هر ماده ای گفته می شود که چند خاصیتی که ذکر خواهد شد را داشته باشد. محلول آب را ترش مزه می کند، رنگ شاخصی ویژه مانند کاغذ تورنسل را از آبی به قرمز بر می گرداند، با در صورت واکنش با بعضی از فلزات هیدروژن آزاد می کند و در صورت واکنش با بازها نمک تشکیل می گردد و همچنین باعث تقویت برخی از واکنش های شیمیایی می شود. اسیدها موادی هستند که در واکنش های شیمیایی پیوند داتیو می پذیرند. بازها موادی هستند که در واکنش های شیمیایی پیوند داتیو می دهند. تعریف لوییس را با نظریه اوربیتال مولکولی هم می توان بان کرد. به طور کلی، اسید ی تواند یک جفت الکترون از بالاترین اوربیتال خالی در پایین اوربیتال خالی خود دریافت کند. این نظر را گیلبرت لوییس مطرح کرد. با اینکه این تعریف گسترده ترین تعریف است. تعریف لوری–برونستد کاربرد بیشتری دارد. با استفاده از این تعریف می توان میزان قدرت یک اسید را هم مشخص نمود. از این مفهوم در شیمی آلی هم استفاده می شود. خرید اسید ها را می توانید از طریق سایت دانا آزما در دستور کار قرار دهید.

اسید مالیک
مقایسه
اکریلیک اسید
مقایسه
پرکلریک اسید
مقایسه
اسید پروپانوئیک
مقایسه
ایزو فتالیک اسید
مقایسه
اولئیک اسید
مقایسه
اسید سولفونیک
مقایسه
آزلائیک اسید
مقایسه
اسید فرمیک
مقایسه
ترفتالیک اسید
مقایسه
اسید نیتریک
مقایسه
آدیپیک اسید
مقایسه
اتیل متیل کتون
مقایسه
فتالیک اسید
مقایسه
پیروگالول
مقایسه
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
مقایسه
سالیسیلیک اسید
مقایسه
سولفانیلیک اسید
مقایسه
استئاریک اسید
مقایسه
تنگستو فسفریک اسید
مقایسه
مولیبدو فسفریک اسید
مقایسه
۱
۲