advertise

اسیدها

اسید ها یکی از انواع مواد شیمیایی می باشند که در صنایع گوناگون و حتی در بدن انسان نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اسید ها در بدن انسان نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. لازم است بدانید که اسیدها نقش بسیار مهمی در بدن ایفا می کنند. کلریدریک اسید با تجزیه مولکول های غذایی بزرگ و حجیم در معده، به هضم غذا در بدن کمک می نمایند. اسیدهای آمینه برای رشد و ترمیم بافت های بدن جهت سنتز پروتئین های مورد نیاز، ضروری هستند. اسیدهای چرب، برای رشد و ترمیم بافت های بدن بسیار ضروری هستند. نوکلئیک اسیدها برای تولید DNA و RNA و انتقال صفات به فرزندان از طریق ژن ها مورد استفاده قرار می گیرند. کربنیک اسید برای برقراری تعادل PH در بدن کاربرد دارند. انواع ترکیبات آلی و غیر آلی، در بدن انسان موجود هستند. از جمله دی کربوکسیلیک اسیدها که نقش مهم و اساسی در بیشتر رفتارهای بیولوژیکی دارند. عموما این اسیدها از نوع اسیدهای آمینه هستند که به سنتز پروتئین ها م

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > اسیدها
اسید مالیک
مقایسه
استعلام قیمت
اکریلیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
پرکلریک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اسید پروپانوئیک
مقایسه
استعلام قیمت
ایزو فتالیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اولئیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اسید سولفونیک
مقایسه
استعلام قیمت
آزلائیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اسید فرمیک
مقایسه
استعلام قیمت
ترفتالیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اسید نیتریک
مقایسه
استعلام قیمت
آدیپیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اتیل متیل کتون
مقایسه
استعلام قیمت
فتالیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
پیروگالول
مقایسه
استعلام قیمت
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
مقایسه
سالیسیلیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
سولفانیلیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
استئاریک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
تنگستو فسفریک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
مولیبدو فسفریک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
۱
۲