advertise

نمک ها

انواع ترکیبات شیمیایی را می توان در اطراف خود مشاهده کرد که بدون توجه به آن ها به صورت روزمره از آن ها استفاده می کنیم. نمک ها را می توان یکی از این نمونه ترکیبات شیمیایی دانست. در گذشته های دور، نمک کالای با ارزشی برای انسان محسوب می شد. در دوران امپراطوری رم، گاهی از نمک به جای پول استفاده می نمودند. در طول تاریخ، این ماده جریان جنگ ها، خط مشی مالی دولت های گوناگون و حتی شروع انقلاب ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. از قرن بیستم قبل از میلاد، در کشور چین به نمک مالیات تعلق گرفت. در مورد اهمیت ترکیبات شیمیایی در زندگی می بایست دقت بیشتری به خرج داد. ترکیبات شیمیایی متشکل از بسیاری از مولکول ها و اتم های بیش از یک عنصر هستند که توسط پیوندهای شیمیایی کنار هم نگه داشته می شوند. تمام مواد موجود در جهان از اتمهای بیش از صدعنصر شیمیایی مختلف تشکیل شده است که هم به صورت خالص یافت می شوند و هم در ترکیب با سایر مواد. به عنوان مثال آب که ی

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > نمک ها
روی سولفات
مقایسه
استعلام قیمت
روی استات
مقایسه
استعلام قیمت
پتاسیم سیانات
مقایسه
استعلام قیمت
مس یدید
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم بوروهیدرید
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم یدات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم کربنات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم دی سولفیت - متا بی سولفیت
مقایسه
دی سدیم فسفات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم نیتریت
مقایسه
استعلام قیمت
منیزیم هیدروکسید کربنات
مقایسه
منیزیم استات
مقایسه
استعلام قیمت
کلسیم هیپوکلریت
مقایسه
استعلام قیمت
کلسیم سولفات
مقایسه
استعلام قیمت
لیتیم کربنات
مقایسه
استعلام قیمت
کلسیم کلراید
مقایسه
استعلام قیمت
پتاسیم سولفات
مقایسه
استعلام قیمت
پتاسیم کربنات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم سولفات
مقایسه
استعلام قیمت
باریم کربنات
مقایسه
استعلام قیمت
سولفات مس 2
مقایسه
استعلام قیمت
۱
۲